Reklam
Reklam
AJANS AHA AJANS AHA AJANS AHA

Dijital Dünyada Çocukları Bekleyen Büyük Tehlike

ReklamReklam

Reklam

Dijital Dünyada Çocukları Bekleyen Büyük Tehlike
ReklamReklam
  • 23.07.2019 / 18:26
  • 1130 KEZ OKUNDU
  • Sesli Dinle Dur


Sosyal medya platformları, eğlenmek ve kişi ya datopluluklarla iletişim kurmak gibi amaçların yanında maalesef zorbalık için deoldukça fazla kullanılıyor.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan BitdefenderAntivirüs’ün son araştırmasına göre ise 14 ile 16 yaş arasındaki çocuklarınsadece %11’i siber zorbalığa maruz kaldığını ebeveynleriyle paylaşıyor.Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, siber zorbalığınözellikle çocuklarda artışa geçtiğinin altını çizerken bu tip durumlara karşıebeveynlere önemli tavsiyelerde bulunuyor. Dünyada 500 milyondan fazlakullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Gençler ve Çevrimiçi Tehditlerbaşlıklı araştırması çocukların, maruz kaldıkları siber zorbalığa karşıtutumlarını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre 14 ile 16 yaş arasındakiçocukların sadece %11’i siber zorbalığa maruz kaldığını ebeveynleriylepaylaşıyor. Özellikle siber zorbaların, okul veya sosyal medya ortamındaçocukları gülünç duruma düşürme ve rezil etme gibi gerekçelerle şantajyaptıklarını ve bu nedenle çocukların durumu ailelerine anlatmaktançekindiklerini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu,dijital dünyada çocukların karşılaşabileceği tehditlere karşı ebeveynleriuyararak önemli önerilerde bulunuyor.

Sadece %11’i AnneBabasına Anlatıyor!

Bitdefender Antivirüs’ün Çocuklar ve Çevrimiçi Tehditleraraştırmasından elde edilen sonuçlara göre siber zorbalığa maruz kalan çocuklarbüyük oranda sessiz kalmayı tercih ediyor. Ankete katılan 14 ile 16 yaş arasıçocukların sadece %11’i ebeveynlerine siber zorbalığa maruz kaldığınıanlatırken, %24’ü arkadaşlarına, %13’ü akrabalarına anlatıyor. Siber zorbalıkkarşısında çocukların konuşmamalarının çeşitli nedenleri olduğunu dile getirenAlev Akkoyunlu; “Ebeveynler teknolojiyi en az çocuklar kadar tanımalı veyakından takip etmeli. Siber zorbalıkla karşılaşan çocuklar şantajauğrayacağını, cihazlarının kullanılmasına izin verilmeyeceğini, kimsenin onlarainanmayacağını veya yardım edemeyeceğini düşünerek bu durumu paylaşmayakorkuyorlar.” ifadelerinde bulunuyor. Siber zorbalığa maruz kalan çocuklardafarklı davranışların gözlemlenebildiğini belirten Akkoyunlu, “İnternetkullanımı sırasında veya sonrasında sinirli olma, anlık ileti, metin veyae-posta alırken gergin veya ürkek olma, aile üyelerinden, arkadaşlardan veetkinliklerden uzak durma, evde öfkeli davranışlar sergileme, sosyal hayatıhakkındaki tartışmalardan kaçınma gibi durumlar, çocuğun siber zorbalığa maruz kaldığınıgösterebilir.” uyarısında bulunuyor. Siber zorbaların, okul veya sosyal medyaortamında çocukları gülünç duruma düşürme ve rezil etme gibi gerekçelerleşantaj yaptıklarını belirten Akkoyunlu, “Çocuklar bu nedenle ailelerine durumuanlatmaktan çekiniyorlar.” ifadelerinde bulunuyor. Facebook, Instagram veYouTube gibi platformların şikayet sistemlerinin olduğunu söyleyen Akkoyunlu,siber zorbalık durumunda ebeveynlerin önlem alarak şikayet başvurusu yapması vesiber zorbalıkta bulunan hesabı engellemeleri gerektiğini belirtiyor.

Ebeveynler NelerYapmalı?

Çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını fark eden ya daöğrenen ebeveynlerin dikkatli davranmaları gerektiğini ifade eden AlevAkkoyunlu, siber zorbalık karşısında ailelerin nasıl davranması gerektiğini 7maddede sıralıyor.

1. Çocuğunuzu dinleyin. Çocuğunuza, siber zorbalık kurbanıolduğunda bunun utanılacak bir şey olmadığını hatırlatın.

2. Çocuğunuza güven verin. Ne olursa olsun onun yanındaolacağınızı hissettirin ve yardımcı olmaya çalışın.

3. Zorbalığı durdurmak için birlikte çalışın. Çocuklarınızakarşı gerçekleşen zorbalıkları ve kanıtları kaydedin, ekran görüntüsünü alın,ilgili yerlere raporlayın ve zorbayı engelleyin.

4. Okul yöneticileri ve diğer ebeveynlerle konuşun. Konuylailgili öğretmenlerle ve diğer ebeveynlerle konuşun. Sorunun farkında olmalarınıve endişelerinizi anlamalarını sağlayın.

5. Durumu takip edin. Çocuğunuzla konuşmaya devam edin veonu daima dinleyin. “Bugün okul nasıldı?” gibi soruların çoğu zaman “İyiydi”cevapları olması normal. Takibe devam edin, bu duruma karşı homurdansa dahi,olumlu olmaya çalışın ve bunu sürdürün.

6. Zorbalıkla ilgilenen kurumlara danışın. Daha fazlatavsiye için, zorbalıkla mücadele eden kuruluşlarla iletişim kurmayı deneyin.

7. Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın.Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içerenbir güvenlik çözümü edinin. Haber:Armağan ŞEN – Ajans AHA


Reklam

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon